Svigttraume

Det triste ved svigt er, at
det aldrig er af en fjende.

[ Ukendt ]

Svigttraume

Det triste ved svigt er, at
det aldrig er af en fjende.

[ Ukendt ]

Svigttraume

Hvis du er landet på denne side, er det formentlig fordi, du er blevet svigtet af din ægtefælle. Måske har du opdaget et skjult forbrug af pornografi. Måske er det blevet afsløret, at din ægtefælle har løjet om en seksuel adfærd i flere år. Du undrer dig muligvis over, om smerten nogensinde vil gå væk igen.

Måske føler du det, som om du fået et slag i maven, og luften er slået ud af dig.

Måske oplever du det som en kniv i ryggen. Måske som en grå sky over dit hoved. Måske det hele.

Det kan være, at du overvejer, om det bedste er at blive eller gå fra din ægtefælle. Er det mon muligt, at ægteskabet kan heles, og at du kan komme til at stole på din ægtefælle igen? Sandsynligvis føles ægtefællen, der skulle have været en tryg havn, som en storm på Atlanterhavet.

Jeg ved, hvordan det kan føles. Du er i hænder, som forstår din smerte og bekymring, uanset om du oplever milde eller svære grader af traumereaktioner.

Du føler dig også sandsynligvis meget lidt værdsat. Du overvejer måske, om du ikke var god nok eller smuk nok. Det kan være, at du tvivler på din egen dømmekraft, eftersom din ægtefælle kunne bedrage dig i årevis. Vil du komme til at stole på dig selv igen?

I hvert fald føler du dig svigtet, hvis du har opdaget, at din ægtefælle har en seksuel afhængighed eller på andet vis har været dig utro. Og det er hverken mærkeligt eller overdrevet.

Hvis du har brug for øjeblikkelig hjælp til din situation, er du velkommen til at kontakte mig per telefon for at booke en akut samtale. Den første samtale med mig er gratis.

Hvad er svigttraume?

Svigttraume er sindets følelsesmæssige reaktioner på seksuelt eller følelsesmæssigt svigt, der lagrer sig i sindet som instinktiv utryghed. Selvom mange oplever lettere traumereaktioner, som i nuet synes kortvarige, viser traumer sig oftest i, at mindre ting udløser bekymringen for, at det sker eller kan ske igen. Eksempelvis at en ægtefælle, som har haft en afhængighed af pornografi, pludselig lader til at skjule sin telefonskærm igen.

Meget opsummeret opstår svigttraume biologisk ved, at amygdala – også kaldet hjernens brandalarm – reagerer instinktivt på input, den tolker som faretruende. Amygdala arbejder instinktivt ifølge vores erfaringer med udefrakommende elementer såsom lyde og andre menneskers handlinger. Først efter denne instinktive tolkning sendes signalerne videre til hjernens kognitive del, der kategoriserer impulserne og processerer dem rationelt.

Følelsesmæssigt er den traumatiske reaktion et resultat af, at vi er skabt med behovet for en tryg tilknytning. Selvom vores primære sikre havn som kristne skal være Gud, har vi i ægteskabet brug for trygheden i, at vi er den eneste ene for vores ægtefælle, og at denne forbeholder romantisk kærlighed og seksualitet til ægtefællen. Alt andet vil blive oplevet som emotionelle førstegradsforbrændinger og umiddelbare trusler for vores sikkerhed og tryghed.

Når vi reagerer kraftigt på seksuelt svigt, er det ikke fordi, vi er følelsesmæssigt svage. 

Det kommer af et gudgivet behov for nære og trygge relationer – og seksualiteten er noget af det mest følsomme, vi som mennesker har.

Hvordan reagerer vi, når vi svigtes?

Traumereaktioner er noget, de fleste svigtede oplever, men i forskellige grader i forskellige situationer. Eksempelvis kan en person opleve, at opdagelsen af ægtefællens brug af pornografi i nogle situationer vil udløse milde traumereaktioner, som eksempelvis tristhed og utryghed omkring ægtefællens trofasthed i nogle få dage og efterfølgende blot opleve enkelte udløsere af minder og utryghed.

Samme person kan opleve, at en lignende situation en anden gang pludselig kan udløse kraftigere traumereaktioner, såsom stress, søvnbesvær, sorg og kraftige humørudsving, der i øvrigt kan være i flere måneder eller år.

Fælles for alle reaktioner på svigttraume er utrygheden. Uanset om den fylder lidt eller meget. 

Den næste lige så hyppige reaktion er følelsen af at være blevet bedraget. Dette er der heller intet underligt ved, for al seksuel svigt er utroskab. Mange føler seksuelt svigt som en kniv i ryggen.

Der er ligeledes en del, der i længere tid vil opleve sex som følelsesmæssigt negativt, selvom man kan opleve en kropslig-seksuel lyst. Det er en meget ambivalent oplevelse, der kan få én til at føle sig klemt fast mellem to uønskede scenarier: Intet sexliv eller et sexliv med dårlige følelser.

Det skal kraftigt pointeres, at der ikke er nogle af disse reaktioner, der er forkerte eller overdrevne. Traume er nemlig lige så meget biologisk, som det er følelsesmæssigt, og vi kan ikke med bevidstheden styre de reaktioner, der af Gud er skabt til at være instinktive reaktioner på sanselige input.

Traume er din biologiske hjerne, der reagerer på følelsesmæssigt utrygge inputs. Det er langt bedre at lytte til, hvad de forsøger at fortælle dig, end at forsøge at undertrykke dem.

Når man reagerer kraftigt, er det altså ikke fordi, at man er følelsesmæssigt svagere end andre, og det er ikke fordi, man er for langsom til at tilgive.

Ethvert bedrag begynder med tillid.

[ Martin Luther ]

Traume er følelsesmæssigt og biologisk

Vores hjerner lagrer sansernes indtryk fra farefulde eller følelsesmæssigt stressende situationer, så den kan hjælpe os med at undgå lignende farer i fremtiden.

Men, hvor hjernen med relativ lethed kan absorbere kortvarig eller lav grad af pressede situationer, reagerer den kraftigere og mere langvarigt på højere grader af pres, såvel som på mindre grad over lang tid.

En højere grad af pres over kort tid skaber ofte det velkendte PTSD, som typisk kategoriseres som efterreaktioner på svære grader af traumatiske oplevelser, eksempelvis voldtægt eller et blodig slag i en krig.

Det, der kan være næsten lige så traumatiserende på længere sigt, er en ”dryppende” bevisførelse for (eller fornemmelse af) seksuelt svigt, ofte akkompagneret af løgn, over flere år: At man eksempelvis nogle gange i løbet af disse år griber ens ægtefælle på fersk gerning i at være mentalt-seksuelt beskæftiget med andre/pornografisk materiale, udspørge denne om seksuel adfærd for blot at blive løjet for, og samtidig leve med en jævnlig fornemmelse af, at der er noget galt – for til sidst at få det bekræftet.

PISD (post-infidelity stress disorder – eller, som jeg kalder det, svigttraume) er den følelsesmæssigt og mentalt stressede tilstand, man kan indgå i efter en sådan oplevelse. Som sagt oplever de fleste traumereaktioner som følge af seksuelt svigt, men graderne varierer.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale for at høre om, hvad jeg kan hjælpe dig med. Jeg arbejder også med par, der søger at genopbygge tilliden og nærheden efter seksuelt svigt.

Hvordan håndterer man svigttraume?

Det unikke ved svigttraume/PISD er, at man ikke blot kan lære at lægge det bag sig som fortidens historie med fortidens møder med andre mennesker, ligesom tilfældet ofte er for behandlingen af PTSD og ofre for overgreb eller krig. En del svigtede vælger at blive og arbejde på at hele ægteskabet, så traumatiske reaktioner bliver kontinuerligt udløst af ægtefællens handlinger og ord – nogle gange af dennes blotte tilstedeværelse.

Den optimale behandling af svigttraume vil altså indeholde en del elementer, der adskiller sig fra behandlingen af PTSD.

Du vil heller ikke her få at vide, at du blot skal tilgive hurtigst muligt. Det er faktisk muligt at “tilgive” for hurtigt.

Hjernens brandalarm har brug for tid til at processere de overvældende følelser, hvis “tilgivelse” ikke blot skal være lig med at feje negative følelser under gulvtæppet.

Man kan ikke tvinge amygdala – et center i hjernen, der er skabt til at reagere instinktivt på omstændigheder – til at være rolig uafhængigt af omstændigheder. Man er nødt til at arbejde med det, der gør én urolig. Tilgivelse er nødvendigt … senere. Uanset om man vælger at blive eller at gå.

Mange kommer til at føle, at de på et tidspunkt i processen sidder fast og ikke ved, hvordan de skal komme videre. En del kommer til at føle, at de har mistet sig selv, tilliden til sin egen bedømmelseskraft og sit selvværd.

Nogle oplever, at de mister kærligheden til eller respekten for sin utro ægtefælle, og man undrer sig over, om kærligheden vil komme tilbage.

Den fundamentale årsag til alt dette er tabet af trygheden og den dybtstikkende sorg over det seksuelle svigt.

I begyndelsen er etableringen af tryghed vigtigst. I denne fase hjælper jeg dig til dels med at processere de overvældende følelser og etablere indre ro gennem selv-pleje, og jeg arbejder også gerne sammen med din ægtefælle, så denne kan opnå en generel adfærd, der er med til at styrke din oplevelse af tryghed. Jeg lærer dig også at sætte sunde grænser, der styrker båndet i jeres ægteskab og skaber tryghed for dig og jer begge.

En af de længere faser er sædvanligvis sorg-fasen, hvor jeg hjælper dig igennem oplevelser som at sidde fast eller at have mistet troen på ægteskabet. Jeg arbejder sammen med dig om de svære følelser, der opstår – ikke mindst den underlige oplevelse af et tab, der er uhåndgribeligt.

Det samme gælder den sidste, lange fase, genopbygningen, hvor du sandsynligvis vil opleve, at du skal lære dig selv at kende igen og finde et nyt niveau af styrke. Du oplever muligvis, at seksuel lyst er blevet svært at forholde sig til.

Jeg vil ikke fortælle dig, at det bliver nemt, men at det kan lade sig gøre. Det hele. Både at blive emotionelt stærk og genopbygge et tillidsfuldt og kærlighedsfyldt ægteskab, der er præget af seksuel integritet.

Kontor eller online

Jeg tilbyder rådgivning ansigt-til-ansigt på mit kontor på Aalborg havn eller online gennem en ekstra sikkert krypteret forbindelse. Når du booker en samtale, vælger du selv, om det skal være på kontoret eller online.

Gratis indledende samtale

Jeg tilbyder en gratis, indledende samtale, hvor du får en fornemmelse af mig, og hvordan jeg arbejder. Du vil også få anledning til at stille alle de spørgsmål, du måtte have om mig og om Klippefast.

Hvorfor vælge Klippefast?

Hvis I oplever udfordringer i sexlivet, har forsøgt at blive fri fra en seksuel afhængighed eller oplever traumereaktioner som følge af svigt, ved du/I, hvor svært det kan være at finde kompetent rådgivning, der har udgangspunkt i et bibelsk livssyn.

I har formentlig også mærket på eget sind, hvor tabubelagt det er. Jeg er her for at tilbyde kompetent rådgivning i en respektfuld og fordømmelsesfri zone, hvor du kan få hjælp som den, du er – ikke som den, du føler, du bør tage dig sammen til at være.

Jeg har som den eneste i Danmark certificeringen Pastoral Sex Addiction Professional fra IITAP (International Institute for Trauma and Addiction Professionals). Det er en internationalt anerkendt certificering inden for pastoral rådgivning til seksuelt afhængige og svigtramte ægtefæller.

Funderet på Bibelen

Certificeret PSAP

Forståelse for dig

Høj grad af succes

Klienters udtalelser

SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig eller sende mig en e-mail.

Dette websted bruger cookies. Når du fortsætter på siden, accepterer du denne brug af cookies.  Cookie-politik