Støttegruppe

Støttegruppe for Mænd med afhængighed af pornografi

Afhængighed af pornografi eller anden seksuel adfærd er noget, der for de fleste er forbundet med skyldfølelse, skam og et liv i skjul overfor sin ægtefælle eller andre, man er tæt på. Det er tit noget, man forsøger at bagatellisere overfor sig selv eller sin partner (”forbrug af pornografi er vel ikke utroskab, vel?”) og overfor Gud (”forbrug af pornografi er vel ikke synd, vel?”), for såfremt man skulle erkende alvoren i forbruget, ville man have sværere ved at ignorere skyldfølelsen.

Støttegruppe for pornoafhængige mænd er et fællesskab af kristne mænd, der ønsker at blive frie fra afhængighed af pornografi eller anden vanemæssig, seksuel adfærd. Det er også muligt, at det primært er din ægtefælle, der ønsker, at du skal blive fri fra afhængigheden – du er også velkommen. I støttegrupperne opmuntrer vi hinanden, beder sammen, er der for hinanden og udfordrer hinanden på vejen til frihed.

Støttegrupper hos Klippefast er designet til at være støttende på to måder: Du vil opleve at blive forstået som den, du er, hvor du er, trods fejl og eventuelle fejlslagne forsøg på at blive fri. Du vil samtidig blive udfordret i processen henimod frihed fra seksuel afhængighed.

En støttegruppes funktion er at udgøre det støttende netværk af ligesindede (og lige-udfordrede) mennesker, der gennem åbenhed og forståelse afhjælper skam og følelsesmæssig isolation. De færreste klarer sig igennem kampen til frihed fra afhængighed af pornografi, hvis man ikke er med i et fællesskab, hvor man oplever denne betingelsesløse støtte, får den nødvendige sparring og bliver udfordrede af nogen, der ved, hvad seksuel afhængighed er for en størrelse. Derfor er regelmæssig deltagelse i støttegruppe nødvendigt for de fleste, der oprigtigt ønsker at blive fri.

Hvorfor
støttegruppe?

Støttegruppe er gratis, men kræver dedikation

I støttegrupperne tager vi den praktiske frihed fra afhængighed seriøst, og alle, som er med, forventes at være motiverede til at blive frie fra al seksuel afhængighed og deltage aktivt i møder og opgaver. Deltagelse er gratis, men det forudsætter dedikation til at gøre det, der skal til – uanset om du er landet her, fordi du af eget initiativ ønsker støttegruppe, eller om du er her, fordi din ægtefælle insisterer på det. Du er hjertelig velkommen til at afprøve støttegruppe uden forpligtelse af nogen slags, men vælger man at fortsætte efter de første gange, forventes hyppigt fremmøde – der er begrænset antal plads på holdene, så de dedikerede får pladserne på længere sigt.

Hvad betyder det? Det betyder selvfølgelig ikke, at nogen nægtes deltagelse i støttegruppen, såfremt man falder for fristelsen. Nøgleordet her er dedikation. Forskellen er, om man har viljen til at gøre det, der skal til på vejen fremad – selvom det er hårdt, og selvom man falder igen og igen. Du vil blive støttet i dine fald og opmuntret til at komme op på hesten igen, men du vil også blive udfordret til at fastholde arbejdet i din åndelige og mentale vandring, alt imens du er fuldstændigt accepteret og forstået af ligesindede mænd.

Møderne i en støttegruppe

I modsætning til de fleste eksisterende støttegrupper for seksuelt afhængige mænd og kvinder er støttegrupper hos Klippefast ikke baseret på det kendte 12-trinsprogram. Årsagen er, at Klippefast ikke finder alle principperne og arbejdsmetoderne heri kompatible med bibelske principper (for forklaring på dette, se note 1 i bunden af siden).

Vi deler vore oplevelser med hinanden, beder sammen og opmuntrer hinanden til fortsat dedikation til processen. Dermed henter vi styrke fra hinanden og fra Gud, mens alle desuden har den oplevelse at blive forstået og accepteret gennem opture og nedture.

Derudover arbejder vi med hjemme-opgaver i form af refleksion, fordybning, bibellæsning og dagbogsskrivning, der alt sammen har at gøre med den enkeltes åndelige liv, følelsesliv og praktiske vandring. Det gør vi, fordi en seksuel afhængighed altid har rødder i følelseslivet, og den åndelige vandring er basis for løsningen.

Alle deltagere vil blive opfordret til at få en kristen mentor og gå i kristen terapi/terapeutisk rådgivning, hvad angår den følelsesmæssige basis for afhængigheden, men det er ikke et krav for deltagelse i støttegruppe.

Tilmelding

Der er to grupper at vælge imellem:

Mandage i lige uger kl. 16.30 – 18 – opstart mandag den 22. januar
Mandage i ulige uger kl. 19 – 20.30 – opstart mandag den 29. januar.

Sted: Gasværksvej 5 på Aalborg havn.
Se mere specifik information om sted under Kontakt.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Hvilket hold passer dig bedst?
Jeg vil gerne på det andet hold, hvis mit foretrukne er fyldt op:

FAQ om støttegruppe

Hvis du har forsøgt at stoppe (eller har ønsket at stoppe) med forbruget af pornografi eller anden seksuel adfærd, men har været ude af stand til det, har du per definition en afhængighed. Den kan være af hård eller mild grad, men manglende evne til i praksis at stoppe med en adfærd, man rationelt ønsker at stoppe med (eller skære ned på), er definitionen af en afhængighed.

Såfremt du stadigvæk er i tvivl, kan du tage denne test: Er jeg afhængig?

Uanset sværhedsgraden af din uhensigtsmæssige, seksuelle vane, er du hjertelig velkommen til at prøve støttegruppe af.

Så er du hjertelig velkommen til at afprøve det. Du kan altid afmelde dig igen, og selvom du skal tilmelde dig et hold, før du starter, er du ikke forpligtet til at være der flere gange, end du har lyst til.

Alternativt kan du kontakte Klippefast på tlf. 29254035 og få en snak om, hvad støttegruppe er, og hvad du har behov for.

Der eksisterer enkelte online støttegrupper (det tilbyder Klippefast ikke på nuværende tidspunkt), og problemet hos de fleste danske støttegrupper er, at de mangler den åndelige del af vandringen, enten fordi det ikke er kristne støttegrupper, eller de kører efter det traditionelle 12-trins program, der kun i visse elementer reelt er kompatibelt med kristne principper (det gør sig desværre gældende, selvom 12-trinsprogrammet nogle gange kalder sig kristent).

Hvis du har det fint med engelsksprogede støttegrupper online, kan vi anbefale flere. Ring eller skriv til Klippefast. Faktum er, at indtil videre er viden om og ekspertise på dette område langt mere udbredt i USA end i Danmark, også blandt kristne.

For nogle er det ganske enkelt ikke en mulighed at køre til Aalborg til støttegruppe, og det har vi fuld forståelse for, men for andre bunder det i en stillingtagen til: Hvor meget vil jeg det?

Hvis din præst er uddannet til at håndtere seksuel afhængighed, kan han/hun fungere som din mentor, men kan ikke være en erstatning for en støttegruppe. Og så er det alligevel kun, hvis din præst er certificeret i at håndtere seksuel afhængighed eller selv har gennemgået en lignende afhængighed og for længst er kommet ud på den anden side.

En seksuel afhængighed har tråde ind i både det legemlige og praktiske liv, følelseslivet og det åndelige liv, og de færreste præster er kvalificeret til at hjælpe andre med de praktiske og følelsesmæssige sider af en seksuel afhængighed, om end de muligvis har kompetence til at håndtere den åndelige side.

Den kedelige statistik er desuden, at en del mandlige præster selv har en seksuel afhængighed, de ikke ved, hvad de skal gøre ved (ifølge senere anonyme undersøgelser er det lidt under halvdelen), og så vil de have svært ved at hjælpe andre i samme situation.

Ja, og det er for tiden under udarbejdelse. Det er nemlig noget, vi selv forfatter hos Klippefast. Deltagelse i støttegrupperne er som nævnt gratis, men der vil forekomme materialegebyrer (der vil blive holdt i den prisvenlige ende).

Ja. De 3 ting, man bør have, når man helhjertet søger at blive fri fra en seksuel afhængighed, er en støttegruppe, en mentor og en terapeut/terapeutisk rådgiver. Optimalt bør de alle være kristne.

En mentor har 2 opgaver sammen med dig: 1) At rådgive dig angående de åndelige sider af din afhængighed, og 2) at være der for dig i ”hverdagen”, når du føler dig fristet. Det er også denne, der kan være behjælpelig med rådgivning omkring, hvad du kan gøre, hvis du eksempelvis falder i, når du ikke lige har et møde i din støttegruppe indenfor få dage.

Vi henviser dig gerne til en god mentor, hvis muligt, og ellers vejleder vi dig gerne i, hvad du skal tænke over, når du udvælger dig en mentor. Ligeledes har vi til kommende mentorer et (gratis) mindre hæfte, som forklarer, hvilke roller, en mentor forventes at udfylde. Fælles for mange mennesker er, trods alt, at de gerne vil hjælpe, hvis de kan.

Klippefast opfordrer kraftigt til et samtidigt forløb hos en kristen terapeut, der er certificeret til at håndtere en seksuel afhængigheds bagvedliggende, følelsesmæssige problematikker. Fordi enhver afhængighed opstår ud fra det (ofte ubevidste) formål at dulme negative følelser, har enhver afhængighed rødder i følelseslivet, og vedvarende frihed fra afhængighed afhænger oftest af, at man med professionel hjælp håndterer de følelsesmæssige rødder. De fleste af dem, som ikke foretager sig dette arbejde, kan måske blive frie fra den pågældende, afhængige adfærd, men ender med at erstatte den med en anden afhængig adfærd.

Det er efterhånden ikke et problem at finde en kristen terapeut i Danmark, men seksuel afhængighed er et særligt vidensområde, terapeuter ikke undervises i generelt. En del oplever desværre at få skadelig rådgivning til seksuelle problematikker, der bunder i en seksuel afhængighed.

Klippefast tilbyder terapeutisk rådgivning for porno-/sexafhængige på baggrund af en PSAP-certificering (Pastoral Sex Addiction Professional) fra International Institute for Trauma and Addiction Professionals. (Læs mere om Klippefast og Anita Kragelund.)

Note 1: Overordnet set behandler 12-trinsprogrammet genfødte kristne, som om de stadigvæk lever under loven, uden Åndens kraft og frigørelse, der derfor erstattes af menneskelig anstrengelse, paradoksalt nok selvom de kalder det overgivelse. Programmet – selv det oprindelige ”kristne” materiale af programmet – har ikke forståelsen af, at kristne allerede er sat fri i Kristus, og at den praktiske frihed i høj grad handler om at komme til fuld erkendelse af, hvordan vi indtager den frihed, Kristus allerede har købt til os, og trækker på den kraft, vi allerede har tilgængelig i ham. Fordi denne forståelse mangler i essensen af 12-trinsprogrammet, forfejler den essensen i, hvordan man finder friheden, og en del af de enkelte trin og dertilhørende opgaver er udformet, som om de hører hjemme under den gamle pagt i stedet for den nye.

Nyhedsbrev

Skriv dig op til at modtage nyhedsbrev fra Klippefast – så går du ikke glip af TILBUD og nye tiltag. Du modtager kun relevante nyheder, og du kan afmelde dig når som helst.

Klienters udtalelser

SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig eller sende mig en e-mail.

Dette websted bruger cookies. Når du fortsætter på siden, accepterer du denne brug af cookies.  Cookie-politik